Kontakt oss

KONTAKT INFORMASJON
e-post: post@lyd1.no
telefon: 90 94 12 60

BESØKSADRESSE OG LAGER
Lyd & Sceneproduksjon AS
Årøsetervegen 29B
6422 Molde

POSTADRESSE
Lyd & Sceneproduksjon AS
Årøsetervegen 29B
6422 Molde

DAGLIG LEDER
Jan Espen Ramstad
telefon: 90 94 12 60
e-post: janespen@lyd1.no

PROSJEKTLEDERE
Emil Ramstad
telefon: 97 61 72 15
e-post: emil@lyd1.no

Kick Mentzoni
telefon: 907 26 255
E-post: kick@arrtek.no